Goście on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Wyszukiwarka

Środa III tygodnia Adwentu

Środa, Łk 7,18b-23

Pan, który chce pomyślności sług swoich (Ps 35), niech będzie z wami wszystkimi

Częstym tłem Mszy św. adwentowych jest pieśń wyrosła z proroctwa Izajasza: „Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry”. Odtąd upragnioną zaś dla życia rosą jest oczekiwany, a przynoszący życie Chrystus.

Któż z nas nie potrzebuje Jego życiodajnej łaski, zwilżającej i oczyszczającej nasze serca, by słowem i czynem świadczyć o Nim wśród swego otoczenia.

Wyznajmy przeto Bogu swoje grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli otrzymać Jego zmiłowanie…

 

PANIE, który ze swoją łagodnością i delikatnością +

przyszedłeś, aby nas zbawić.

CHRYSTE, który przyjdziesz w swej chwale i majestacie, +

ażeby nas osądzić sprawiedliwie.

PANIE, który oczekujesz ze swoim miłosierdziem +

na uciekających się do Ciebie.

Rozważanie

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.

Propaganda nie przestaje wynosić ponad tłumy ich gnębicieli, ubieranych w piórka rzekomych dobroczyńców, zasiewając jednocześnie w ludzkie serca wszystko to, co może przynieść zwątpienie wobec chcącego dla nich autentycznego dobra. Nastawienie to, z ogromnym nakładem sił i nieuczciwych środków stosuje się wobec jedynego Dobrodzieja ludzkości, którym jest dla niej Jezus Chrystus. Tak w Jego czasach, jak i obecnie, poprzez coraz bardziej wyrafinowane manipulacje stara się dyskredytować, tak samego Założyciela, jak i Jego Kościół, aby w ludziach wywoływać jak najwięcej zwątpienia. Każdemu zaś, kto odważa się przeciwstawić temu złu, jak Jezusowi, usiłuje się zamknąć usta, łącznie z pozbawieniem go życia, przez tzw. „nieznanych” sprawców, a raczej: oprawców, oddając rzeczywistość.

Walka ta trwa i w naszym wieku. Zdając sobie sprawę z naszych ludzkich słabości, o czym zapominają przeciwnicy wiary w stosunku do siebie, trzeba nam mieć oczy otwarte na to złowrogie nasienie „ojca kłamstwa” (por. J 8,44) i jego wysłanników, mając zapewnienie Jezusa: „miejcie odwagę; Jam zwyciężył świat. (J 16,33). I tak też się stanie.

Modlitwa wiernych

Jako ludzie wiary, zwłaszcza w czasie Adwentu oczekujemy na Pana, który jest dla nas mocą i miłosierdziem. Za Jego tedy pośrednictwem przedstawmy Ojcu Przedwiecznemu nasze wspólne modły i błagania:

  1. Za cały Lud Boży Nowego Przymierza, aby poprzez swoje czynne oczekiwanie trwał mocno na drodze Bożych przykazań. Ciebie prosimy…
  2. Za ojca chrześcijaństwa, Pap. NN, biskupów i kapłanów, aby prowadząc innych drogami zbawienia sami stąpali po nich niezachwianie.
  3. Za ludzi, którzy stoją nieco dalej od Chrystusa, aby – jak uczniów Jana Chrzciciela – przekonały o Jego boskości czyny wobec potrzebujących.
  4. Za zm. NN, aby w radości nieba oczekiwali przyszłej chwały zmartwychwstania.
  5. Za naszą wspólnotę liturgiczną, abyśmy zasłużyli – w oczach Chrystusa – dzięki naszej współpracy z Bożą łaska na ludzi szczęśliwych.

Wszechmogący Boże, Twoja nieskończona dobroć ku ludziom objawia się nieustannie w obdarowywaniu nas swoimi łaskami. Spraw, prosimy, abyśmy z nimi ciągle współpracowali dla naszego dobra, za wstawiennictwem św. Józefa. Prosimy o to, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Książkowa wersja rozważań na dni powszednie roku liturgicznego autorstwa ks. Leonarda Pawlaka FDP.

(zobacz i zamów Nasze publikacje)


 

Ks. Leonard Pawlak urodził się 11 października w Błaszkach, do Zgromadzenia wstąpił w 1951 roku. Dr teologii biblijnej na KUL oraz lic. Nauk Biblijnych na Biblicum w Rzymie; wykładowca w WSD Księży Orionistów w Zduńskiej Woli oraz na Instytucie Studiów nad Rodziną przy UKSW w Warszawie-Łomiankach.

Specjalność:
Małżeństwo i rodzina w Biblii.ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

w Kościele, Zgromadzeniu, Prowincji

od 20 października 2013
do 8 grudnia 2014

O R I O Ń S K I   R O K   M I S Y J N Y

z okazji 100 lecia wysłania pierwszych zakonników przez ks. Orione do Brazylii


6 maja 2014 (wtorek)

Zduńska Wola - Spotkanie Rady prowincjalnej g.9.30


6 - 8 maja 2014 (wtorek - czwartek)

Wiosenne spotkanie dyrektorów, proboszczów i kierowników dzieł


17  maja 2014 (sobota)

Zduńska Wola - czterej diakoni otrzymają święcenia prezbiteratu  o godz. 11.00 w kościele parafialnym św. Antoniego


w dniach 19 - 24 maja 2014 (poniedziałek - sobota)

Wizytacja Prowincjalna Wspólnoty Malbork: parafia św. Jana i Zesłania Ducha Świętego


w dniach 26 - 31 maja 2014 (poniedziałek - sobota)

Wizytacja Prowincjalna Wspólnot w Kaliszu: Parafia Opatrzności Bożej i Centrum Księdza Orione


1/2 czerwca 2014 - niedziela/poniedziałek

Częstochowa Jasna Góra - Czuwanie Rodziny Oriońskiej od godz. 21.00


w dniach 2 - 7 czerwca 2014 (poniedziałek - sobota)

Wizytacja Prowincjalna Wspólnoty Warszawa Lindleya


w dniach 9 - 14 czerwca 2014 (poniedziałek - sobota)

Wizytacja Prowincjalna Wspólnoty Międzybrodzie Bialskie


29 czerwca 2014 (niedziela wieczór) - 5 lipca (sobota rano)

III Tura Rekolekcji Zakonnych 2013/2014


15 - 21 września 2014 (poniedziałek wieczór - niedziela rano)

I Tura Rekolekcji Zakonnych 2014/2015

Prowadzi Przełożony Generalny don Flavio Peloso FDP

 

Pobieranie Wieści Oriońskich...

Created by SopanTech Solutions